O nas

Zakład Finansów Korporacji UŁ został powołany w 2006 roku, wraz z utworzeniem Instytutu Finansów Bankowości i Ubezpieczeń UŁ. Wcześniej funkcjonował w ramach Katedry Finansów i Bankowości jako Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości UŁ. Długoletnim kierownikiem Zakładu był prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych, który wraz z końcem września 2012 roku odszedł na emeryturę. Od października 2012 roku funkcję kierownika Zakładu przejął prof. nadzw. dr hab. Radosław Pastusiak.

Na mocy Zarządzenia 123 Rektora UŁ z dnia 28.09.2015 r. Zakład Finansów Korporacji został przekształcony w Katedrę Finansów Korporacji.

Katedra Finansów Korporacji opiekuje się specjalnością Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw na studiach I stopnia Finansów i Rachunkowości oraz modułem Finanse Korporacji na studiach II stopnia Finansów i Rachunkowości. Od roku akademickiego 2015/2016 Katedra Finansów Korporacji opiekuje się kierunkiem Rynki Finansowe, przy współpracy z Instytutem Ekonomik Stosowanych i Informatyki.

Pracownicy KFK prowadzą kursy związane z finansami przedsiębiorstwa, rachunkowością, rynkiem kapitałowym oraz zajęcia w języku angielsku m.in. dla studentów Socrates Erasmus.