Opinia w sprawie kredytów frankowych

16 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wydał wyrok (sygnatura I C 422/12), w którym uznał abuzywny charakter klauzuli zmiennego oprocentowania. Ta niedozwolona część umowy nie wiązała zatem pozwanych. Jednocześnie zasądzono na rzecz kredytobiorców zwrot nadpłat, a rekompensaty wyliczono w oparciu o stałe oprocentowanie z dnia zawarcia umowy. Bank wniósł skargę apelacyjną.

„Sąd Okręgowy w Łodzi już w ramach postępowania apelacyjnego zrealizował wytyczne Sądu Najwyższego z głośnego wyroku z 14 maja 2015 r. (sygn. II CSK 768/14) i powołał na etapie postępowania apelacyjnego biegłego (jednego z profesorów Uniwersytetu Łódzkiego), który w swojej opinii potwierdził, że parametrów, do których odwołuje się ogólnie klauzula zmiennego oprocentowania, nie sposób obiektywnie zweryfikować.

Profesorem, który opiniował w niniejszej sprawie jest prof. Radosław Pastusiak

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dwudziestu-frankowcow-z-mBanku-wygralo-w-sadzie-7481347.html

Opublikowano: 20 października 2016