Witamy na stronie Katedry Finansów Korporacji UŁ

Katedra Finansów Korporacji stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, należącą do Instytutu Finansów.

W KFK skupiamy pracowników IF oraz osoby zaprzyjaźnione, wraz z którymi realizujemy projekty naukowe, badawcze, organizacyjne, edukacyjne oraz biznesowe. Prowadzimy zdywersyfikowaną działalność naukowo-biznesową, rozwijając swoje pasje i zdobywając doświadczenia na wielu płaszczyznach finansów i ekonomii.

Dr hab. Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ
Dr hab. Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ

Dr hab. Radosław Pastusiak
prof. nadzw. UŁ

Kierownik Katedry
Finansów Korporacji UŁ

Aktualności

Szanowni Państwo, W ramach zakończonego badania ankietowego dotyczącego oceny ryzyka, miło jest nam ogłosić, iż nagrody wyłonione w trybie loterii […]

Szanowni Państwo, W ramach zakończonego badania ankietowego dotyczącego inwestorów indywidualnych, miło nam ogłosić, iż nagrody wyłonione w trybie loterii otrzymują […]

16 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wydał wyrok (sygnatura I C 422/12), w którym uznał abuzywny charakter klauzuli […]